Informacje dotyczące przepisów RODO

 

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego (zwane dalej również „PTTK” lub „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Opolu. Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. 

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zbliżające się wydarzenia 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w imprezach organizowanych przez nasze Koło. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Obecna sytuacja nie pozwala nam organizować wyjazdów. Może jednak podzielicie się z nami swoimi wspomnieniami z waszych wypraw sprzed pandemii. Do zgarnięcia turystyczne nagrody. 

Karta.jpg

Statutowe Wyjazdy/Rajdy/Spływy/Imprezy

             organizowane w 2021 roku 

Terminarz imprez 2021.jpg
Ognisko PTTK.jpg
Młodzi na szlaku.jpg
Łazikowanie w Pieninach.jpg