top of page

                                                                      Informacje dotyczące przepisów RODO

 

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego (zwane dalej również „PTTK” lub „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Opolu. Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. 

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zbliżające się wydarzenia 

Wszyscy członkowie PTTK Łazik Zdzieszowice mający opłaconą składkę mogą skorzystać z 5% upustu na towary i 10% zniżki na usługi
w Sklepie Malorny

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w imprezach organizowanych przez nasze Koło. 

Statutowe Wyjazdy/Rajdy/Spływy/Imprezy
             organizowane w 2023 roku 

Zgłoszenie rezygnacji PTTK.jpg
Plan PTTK 2023.jpg
Racibórz.jpg
Marzanna 2023.jpg
Złote góry.jpg
bottom of page