top of page

Zarys Historyczny

Rok 1970 zapisał się w pamięci mieszkańców Zdzieszowic, gdyż powstało wtedy Koło PTTK działające przy Zakładach Koksowniczych. Pierwszym Przewodniczącym został Jerzy Gil. W latach 1983-1985 Kole Przewodził Jerzy Kutnyj. Niestety około lat 90 działalność Koła została zawieszona.

 

W 2015 roku znalazły się osoby, które zapragnęły, aby lokalna społeczność znów zakosztowała rajdów pod sztandarem PTTK i nastąpiła reaktywacja Koła. Przewodniczącym został wówczas Paweł Krupa a w skład Zarządu weszli: Robert Posid, Aleksander Krupa, Janusz Góra, Adam Hyjek. Sekretarz Iwona Mróz Nowińska, Komisja Rewizyjna Józef Bukowiński.

 

 

Jednak z przyczyn losowych Skład Zarządu musiał ulec zmianie. I tak w pierwszej kadencji (lata 2016-2019) Zarząd działał w składzie:

 

Robert Posid – Przewodniczący – sekcja kajaki

Aleksander Krupa – Za-ca Przewodniczącego – sekcja górska

Adam Hyjek - Za-ca Przewodniczącego – sekcja rowerowa

Witold Mikitiuk - Za-ca Przewodniczącego – sekcja rowerowa

Iwona Mróz-Nowińska – Sekretarz

Jagoda Dygan - Skarbnik

 

Komisja Rewizyjna:

Bartłomiej Fronczak - Przewodniczący

Paweł Krupa – Członek Komisji

Grzegorz Pawlak – Członek Komisji

 

 

W 2019 roku odbyły się wybory na kolejną kadencję. I tak w drugiej kadencji Zarząd działa w składzie:

Robert Posid – Przewodniczący – sekcja kajaki

Aleksander Krupa – Za-ca Przewodniczącego – sekcja górska

Adam Hyjek - Za-ca Przewodniczącego – sekcja rowerowa

Janusz Góra - Za-ca Przewodniczącego - sekcja piesza

Iwona Mróz-Nowińska - Sekretarz

Jagoda Dygan - Skarbnik

 

Komisja Rewizyjna:

Bartłomiej Fronczak - Przewodniczący

Paweł Krupa – Członek Komisji

Agnieszka Szczubełek – Członek Komisji

17 maja 2022 roku odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze członków Koła. Wybrano nowy Zarząd i Komisje Rewizyjną:

Skład Zarządu:

Robert Posid – Przewodniczący

Grażyna Kacprzak - Sekretarz

Jagoda Dygan - Skarbnik

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Bartłomiej Fronczak - Przewodniczący

Aleksander Krupa – Członek Komisji

Agnieszka Szczubełek – Członek Komisji

bottom of page